8-9.09.2022 r. Służba BHP 4.0

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Forum „Służba BHP 4.0"


     W dniach 8-9 września 2022 r. czterech członków naszego oddziału wzięło udział w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP pod nazwą „Służba BHP 4.0". Forum miało miejsce w Hotelu Arche w Warszawie. Organizatorami Forum było nasze Stowarzyszenie oraz CIOP-PIB. Patronami Forum były zacne instytucje: GIP, MRiPS, ZUS, IMP. Program dwudniowego spotkania był bardzo ciekawy i urozmaicony.

     Po przywitaniu gości przez Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbietę Bożejewicz odbyła się sesja inauguracyjna wprowadzająca zebranych w tematykę Forum. Wszyscy podkreślali, że rozwój technologii w wielu dziedzinach wymusza na pracodawcach oraz służbie BHP działania mające na celu sprostanie nowym wyzwaniom. Technologia 4.0 – czwarta rewolucja przemysłowa, jaka nas czeka w przyszłości, choć w niektórych sektorach jest faktem, łączy świat wirtualny z rzeczywistym. Inaczej mówiąc jest to proces integrowania ludzi i sterowanych cyfrowo maszyn z Internetem, a także z technologiami informacyjnymi.

Po przerwie kawowej odbyły się trzy panele tematyczne. Kilkunastu panelistów w ciekawy sposób omówiło kolejno trzy tematy :

 - Transformacja cyfrowa, platformy internetowe, sztuczna inteligencja a zdrowie psychiczne.

 - Czynniki rakotwórcze i mutagenne, respirabilna krzemionka krystaliczna – zapobieganie i ograniczenie zagrożeń.

 - Gotowość szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

     Prowadzący panele redaktor Michał Olszański oraz zebrani na sali mieli okazję zadawania pytań, na które otrzymywali odpowiedzi. Panele były doskonałą okazją do otrzymania ogromnej dawki informacji na ciekawe tematy. Po obiedzie siedmiu partnerów wspierających wprowadziło zebranych w tematykę warsztatów jakie miały się odbyć w następnym dniu. Nikt nie zdawał sobie sprawy co czeka uczestników Forum. Tradycyjnie wieczorem odbył się bankiet, który był doskonałą okazją do integracji .

     Następnego dnia partnerzy wspierający (Alfa i Omega, Ejendals, Elokon,  Faraone, Filter Service, Grupa ITURRI, INUTEQ Personal Cooling) przygotowali niesamowite niespodzianki. Podzieleni na siedem kolorowych grup behapowcy uczestniczyli w nietypowych warsztatach. Prowadzący warsztaty w niekonwencjonalny sposób wykorzystując nowoczesne urządzenia i przyrządy przedstawiali swoje tematy.

     Przykładowo,  Faraone poddawało śmiałków badając ich zdolności do utrzymywania równowagi. INUTEQ Personal Cooling przedstawił odzież zapewniającą komfortowy chłód i uniknięcie objawów stresu cieplnego. Alfa i Omega wykonała badania nawilżenia skóry dłoni oraz skuteczność nakładania kremu na dłonie. Grupa ITURRI w ciekawy praktyczny sposób zachęcała zasadność stosowania różnego rodzaju zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Biorący udział w warsztatach otrzymywali na indywidualnych kartach pieczątki punktujące aktywność i wiedzę.

     Na zakończenie Forum ogłoszono nazwiska 13 najaktywniejszych i wręczono bardzo atrakcyjne i cenne nagrody. Nasza członkini Kamila Fojut zajęła III miejsce. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie udziału w Forum.

      W czasie forum zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy ZG OSPSBHP a Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Szczegóły

     Podsumowując, udział w Forum był doskonałą okazją inspirującą uczestników do poznawania nowych technologii a tym samych do wprowadzaniu w pracy behapowca najnowocześniejszych sposobów zabezpieczania pracowników przed zagrożeniami.

     Należą się ogromne podziękowania dla organizatorów IV Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, w tym dla członków naszego Stowarzyszanie za bardzo dobrą organizację i przebieg spotkania.

     Wyrażam nadzieję, że za rok odbędzie się piąte Forum a ja pojadę kolejny raz do Warszawy. Już teraz zachęcam koleżanki i kolegów nad rozważeniem udziału w tym arcyciekawym wydarzeniu.

Więcej o Forum TUTAJ

 

Jerzy Gołda

 

 

Do pobrania
Porozumienie OSPSBHP i IMP.pdf 197 KB PDF