Historia oddziału 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie 7 stycznia 1993 roku. Od tego czasu powstawały oddziały w różnych regionach Polski. Oddział w Szczecinie, staraniem Franciszka Jaworskiego, powstał 25 czerwca 1993 r.

Główne cele Stowarzyszenia to:

  • tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

Pierwszym prezesem został  wybrany Franciszek Jaworski. Kolejnymi byli Stanisław Starzyński i Adam Chodyniecki.  Obecnym jest nim Jerzy Gołda

Od samego początku Oddziału w Szczecinie zrzeszenie behapowcy z całego województwa zachodniopomorskiego, systematycznie i nieprzerwanie gromadzili na zebraniach, konferencjach, seminariach i szkoleniach. Wielokrotnie seminaria odbywały się poza Szczecinem. Setki osób, które uczestniczyły w życiu stowarzyszenia miały okazję między innymi do pogłębiania swojej wiedzy, poznawania aktualnych przepisów, nowych technologii a także możliwość, wzajemnego wspierania się swoimi doświadczeniami.

Na początku 2024 roku w szeregach Oddziału w Szczecinie zarejestrowanych było 129 osób na  około 2700 całej organizacji.