Składki członkowskieSKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd OSPS BHP Oddział w Szczecinie informuje, że składki członkowskie wynoszą 15,00 zł miesięcznie (180,00 zł rocznie).
Zachęcamy do opłacania składek raz na kwartał (po 45,00 zł ) lub raz na rok (180,00 zł)
W tytule piszemy: Składki, imię i nazwisko np. "Składki, Jan Kowalski"

Składki czonkowskie  można wpłacać gotówką na spotkaniach do skarbnika lub przelewem na konto oddziału.
 

Numer konta OSPS BHP Oddział w Szczecinie
92 1600 1462 1870 8135 0000 0001
ul. Emilii Plater 84a/9
71-635 Szczecin

_________________________________________________________________________
Zarząd Oddziału w Szczecinie przypomina, że zgodnie z § 18 1. Statutu OSPS BHP utrata
Członkostwa Zwyczajnego w następuje w przypadku zalegania z uiszczaniem składek
członkowskich przez czas dłuższy niż sześć miesięcy.