Dołącz do nasWstępując do nas zwiększasz szansę rozwoju własnego warsztatu pracy. Działamy na terenie całego kraju, dokształcamy, doradzamy, rozwijamy!

Aby zostać członkiem  OSPS BHP wystarczy:

 

JAK I GDZIE SIĘ ZAPISAĆ?

Zarejestruj się w strefie członkowskiej, w tym celu wybierz opcję  „Rejestracja - dla nowych Członków OSPS BHP".

 

Link do strefy członkowskiej

Pamiętaj o wyborze Oddziału, do którego chcesz przynależeć — to WAŻNE.

Tu znajdziesz Swój Oddział

 


Kim jesteśmy?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest organizacją posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach. Działamy od 1993 roku i zrzeszamy około 3.000 Członków w 36 Oddziałach.

Oddział w Szczecinie zrzesza behapowców z całego województwa zachodniopomorskiego w różnym wieku, zarówno tych z bogatym doświadczeniem, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy.

Jak działamy?

Na cyklicznych i regularnych spotkaniach członków Oddziału podejmowane są działania mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności członków poprzez przedstawianie i analizowanie ciekawych i aktualnych tematów potrzebnych w pracy służby BHP.  Spotkania te są również wspaniałą okazją do integracji środowiska behapowców i wymiany doświadczeń. Sprzyjają nawiązaniu pozytywnych relacji między członkami. Realizowane w ramach Oddziału liczne działania angażują wszystkich uczestników i motywują do pogłębiania tych relacji.

Współpracujemy między innymi z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Sanitarną.

W ramach działalności Oddziału organizowane są również warsztaty praktyczne, wycieczki do zakładów pracy, seminaria i konferencje (także wyjazdowe) oraz spotkania okolicznościowe i integracyjne. Spotkania przyjmują różne formy,  w tym także formę on-line. 

O naszych działaniach więcej przeczytasz w AKTUALNOŚCIACH i PLANIE PRACY.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi  w załącznikach.

Kto może zostać członkiem?

Aby zostać członkiem OSPS BHP wystarczy:

 1. posiadać obywatelstwo polskie lub być cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. spełniać wymogi kwalifikacyjne dla służby BHP,
 3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. nie być  pozbawionym praw publicznych,
 5. dawać rękojmię przestrzegania norm współżycia społecznego i Zasad etyki zawodowej (treść w załączniku).

Warunkiem przyjęcia jest również uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50,00 złotych oraz składek członkowskich  (15,00 zł miesięcznie).

Składki dla nowych Członków w roku przyjęcia naliczane są proporcjonalnie za okres pozostały do końca roku, począwszy od miesiąca, w którym ma zostać podjęta uchwała o przyjęciu.
W kolejnych latach termin uiszczenia składek za cały rok to 31 marca.

Jak wygląda proces przyjęcia nowego członka?

 1. samodzielna Rejestracja w Strefie Członkowskiej tu należy wybrać oddział i uzupełnić swoje dane,
 2. kontakt ze strony Zarządu Oddziału - powitanie i przekazanie podstawowych informacji
 3. (kontakt następuje w terminie maksymalnie 7 dni od dnia rejestracji),
 4. uiszczenie opłaty wpisowej i składek członkowskich przez Kandydata,
 5. podjęcie uchwały o przyjęciu Członka przez Zarząd Oddziału,
 6. poinformowanie Członka o podjęciu uchwały i terminie najbliższego spotkania Członków.

 

Zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi!

Jerzy Gołda

Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP Oddział w Szczecinie

 

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Zarządu Oddziału

Emilia Szalewicz

tel.: 668 026 413

mail: szczecin@ospsbhp.pl

 

Informacje RODO