22 września 2023 r. Spotkanie członków oddziału

Spotkanie po V Forum służby BHP - Wizja ZERO


W dniu 22 września 2023 r. w sali konferencyjnej Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie  przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału w Szczecinie.

W programie między innymi:

1. Podsumowanie uroczystości 30-leca naszego oddziału, przedstawili kol. Franciszek Jaworski i kol. Jerzy Gołda

2. Omówienie V Ogólnopolskiego Forum  Służby BHP pn. „Wizja Zero” – kol. Katarzyna Rybarczyk

3. Wyniki konkursu „Służba BHP-najlepszy doradca pracodawcy”,

4. Nowości w przepisach – kol Emilia Szalewicz,

5. Omówienie zatrudniania młodocianych w kontekście obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia o wykazie prac wzbronionych tej grupy zawodowej kol. Jerzy Gołda

6. Dyskusja na temat zatrudniania młodocianych.

7. Przyjęcie nowych członków - do grona członków naszego oddziału przyjęto koleżankę Anetę 

Koleżance Anecie wręczono znaczek oraz legitymację członkowską.

 

Następne spotkanie odbędzie się w filmie Demant w Rosówku 19 października 2023 roku. godz.17.00