23 maja 2024 r. IV EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ

"PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP"


W dniu 23 maja 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie odbyła się IV edycja Konferencji Naukowej nt.
„PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP”
Wydarzenie miało formułę hybrydową – zarówno stacjonarną jak i on-line.

Organizatorzy:
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie

Partnerzy:
Fundacja Kultury Bezpieczeństwa
Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z szeregiem ciekawych tematów:

Panel wykładowy:

I wykład nt. Praca jako wartość. Doświadczenie poczucia sensu życia w pracy
Zawodowej.
Prowadząca: dr Lidia Suchocka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Institiute of Biofeedback and Noo-psychosomatic, Lublin.

II wykład nt. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obliczu wielowymiarowości zagrożeń w
myśl idei community policing.
Prowadząca: podinsp. dr Monika Mocianko-Pawlak, Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Panel warsztatowy:

I warsztat nt. Wykorzystanie dronów i nowych technologii w służbie BHP
Prowadzący: mgr Michał Ruczyński, Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

II warsztat nt. Budowanie kultury bezpieczeństwa poprzez zaangażowanie pracowników
Prowadząca: mgr Emilia Szalewicz – Eltwin Sp. z o.o.

III warsztat nt. Eliminacja zagrożeń przy pracy na wysokości – dobór odpowiedniego sprzętu
oraz profilaktyka pracowników

Prowadząca: mgr inż. Joanna Nagraba – Faraone Poland Sp. z o.o.

Spotkanie było wyśmienitą okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń.

W imieniu organizatorów wszystkim Prelegentom serdecznie dziękujemy za poświęcony
czas, staranne przygotowanie i chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Państwa obecność znacząco podniosła wartość merytoryczną naszej konferencji,
wzbogacając ją o nowe perspektywy, inspirując do dalszych działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.

Uczestnikom natomiast dziękujemy za aktywny udział oraz że byli Państwo z nami w tak
licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz budowy
profesjonalnego wizerunku pracowników służb BHP w środowisku.

dr Anna Oleszak
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych Akademii Nauk Stosowanych TWP w
Szczecinie
Wiceprezes Zarządu Szczecińskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP