19 października 2023 r. Spotkanie członków oddziału

Dokumentacja powypadkowa. Informacje o Diizocjanianach.


Po raz drugi w tym roku członkowie naszego oddziału mieli okazję spotkać się na wyjazdowym szkoleniu w zakładzie, którym pracują nasze koleżanki i koledzy. Tym razem kolega Marek i Asia gościli nas 19 października 2023 r. w DGS Diagnostics w Rosówku. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób z czego 5 on-line.

 

 

W programie spotkania:

  1. Czas dla gospodarzy – przedstawienie i wycieczka po zakładzie. Każdy był pod wrażeniem ciekawych rozwiązań i nowoczesności.
  2. Tematy:
  3. Nowości w przepisach – koleżanka Emilia Szalewicz (prezentacja w załączeniu,  w tym informacje o proponowanych zmianach w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe)   
  4. Informacje o zatwierdzonym Statucie OSPS BHP. Tekst dostępny jest na naszej stronie.
  5. Rada stowarzyszania  8 grudnia 2023 r. w Gdańsku. Na radę zaproszeni są członkowie zarządów oraz każdy kto chce wpływać na kształt naszego stowarzyszenia, np. kandydaci do nowego zarządu w naszym oddziale.  
  6. Organizacja grudniowego spotkania (19.12.2023 g.17.00, al. Wojska Polskiego 99) Zebrani postanowili przykładem roku ubiegłego zrobić spotkanie składkowe.
  7. Wybory członków Zarządu Oddziału luty 2024 r.  – każdy może być wybrany do nowego zarządu. Prezes zaproponował, aby kandydaci określili czym chcieliby się zajmować w nowym zarządzie.
  8. Konkurs na projekt kalendarza 2024  - niestety nikt z obecnych nie zgłosił się do konkursu.
  9. Przyjęcie nowych członków – do naszego grona przyjęliśmy koleżankę Dominikę Tęczę, której prezes wręczył znaczek i legitymację.  Witamy i zapraszamy do współpracy.   

 

Na zakończenie spotkania prezes podziękował koleżance Kamili oraz koledze Piotrowi za wprowadzenie w tematykę oraz gospodarzom Asi i Markowi wręczając im pisemne podziękowanie.

Zaległe podziękowanie otrzymał kolega Mariusz  za przygotowanie spotkania w Goleniowie.

Przedstawiona została statuetka, która została wręczona prezesowi oddziału w Gdańsku z okazji trzydziestolecia powstania. Zdjęcie statuetki w załączeniu.