25 maja 2023 r. III edycja Konferencji naukowej

Profesjonalizacja w zawodzie pracownika służb bhp


Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Władz Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w panelu „Profesjonalizacja w zawodzie pracownika służby BHP” realizowanego w ramach III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”, zrealizowanej w dniu 25 maja 2023 r.

Nasze wspólne spotkanie było wyśmienitą okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń z zakresu wypadków przy pracy i procedur z nimi związanych z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz budowy profesjonalnego wizerunku pracowników służb BHP w środowisku.

Dzięki formule on-line w Konferencji wzięli udział m.in. członkowie Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z oddziałów z całej Polski, a także liczne grono pracodawców oraz wykładowców i studentów kierunku inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy ANS TWP w Szczecinie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa zainteresowanie, zaangażowanie i aktywność. Mamy ogromną nadzieję gościć Państwa podczas kolejnej edycji naszej Konferencji.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani mgr Żanety Piątek z Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, której wystąpienie zapewniło wysoki poziom merytoryczny spotkania.

Liczymy, że uczestnictwo w naszej cyklicznej Konferencji przyniesie Państwu wymierne korzyści w pracy zawodowej.

 

W imieniu organizatorów,

dr Anna Oleszak

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Stosowanych Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

Wiceprezes Zarządu Szczecińskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP