16 lutego 2023 r. Spotkanie członków oddziału

Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału


W dniu 16 lutego na zwyczajnym Walnym Zebraniu członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy odbyły się wybory do władz oddziału w Szczecinie.

Na zebraniu w gościnniej sali konferencyjnej Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego podsumowano czteroletnią VIII  kadencję Zarządu Oddziału. W trakcie spotkania wybrano nowy Zarząd oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną. W wyborach uczestniczyło ponad 30 proc wszystkich członków Oddziału. Prezesem został ponownie Jerzy Gołda. Do zarządu zostali wybrani w kolejności alfabetycznej:

Marcin Kondel

Anna Matusiak

Anna Oleszak

Justyna Strychalska

Emilia Szalewicz

Emilia Szarama

Z uwagi na przedłużające się spotkanie nie dokonano ustalenia funkcji członków zarządu. Nastąpi to w ciągu 2 tygodni od Walnego Zebrania.

W nowej kadencji Oddziałową Komisję Rewizyjną będą tworzyć

Natalia Dembowska

Natalia Kacprzak

Joanna Matuszak

Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz oddziału.

Oczywiście wybrane władze liczą na pomoc pozostałych członków oddziału, którzy już teraz są zaproszeni do pomocy i współpracy we wszystkich zaplanowanych w działaniach.