17 maja 2024 r. Spotkanie członków odziału

Spotkanie w sali konferencyjnej Asseco Data Systems S.A.


W dniu 17 maja 2024 r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej w  Asseco Data Systems S.A. przy ul. Królowej Korony Polskiej 21 w Szczecinie odbyło się spotkanie członków oddziału w Szczecinie.

W programie spotkania:

  1. "Ocena Ryzyka Zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne niemające ustalonych wartości normatywnych w przepisach krajowych, przeprowadzona metodą opracowaną i rekomendowaną przez Komisję Europejską, omówioną w przewodniku: Praktyczne wytyczne o charakterze niewiążącym w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy(2007)" - Koleżanka Marta Kulig
  2. Informacje na temat Seminarium z górnikami z Oddziału Katowice Przemysł-Górnictwo 24 maja 2024 r. (hotel Vulcan)ZAPISY 
  3. Informacje na temat Seminarium dla Służb BHP w Łukęcinie 14-15 czerwca 2024 r.
  4. Seminarium pn. "Bezpieczeństwo na drodze rowerowej”  18 maja 2024 r. (Szczecin - Stargard - Szczecin) 
  5. Podsumowanie Targi Sawo 24 kwietnia 2024 r.

 

W spotkaniu byłamożliwość uczestniczenia w formule on-line na platformie ZOOM 

Serdecznie dziękujemy za obecność

Zarząd Oddziału