25 listopada 2022 r. Spotkanie członków Oddziału

Spotkanie członków Oddziału 25 listopada 2022 r.


W dniu 25 listopada 2022 r.  w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie  odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału  

W trakcie spotkania:

1. Podsumowano listopadową ankietę, na podstawie której zarząd podjął szereg decyzji. Między innymi podniesieniu wysokości składki  członkowskiej (od stycznia 2023 składki wynosi 15.00  miesięcznie)   

2. Zapoznano zebranych z planem pracy na 2023 rok.

3. Zebrani mogli dowiedzieć się jak sporządzić okresową analizę stanu BHP. Wykład i dyskusję poprowadził - Adam Chodyniecki. Prezentacja w załaczeniu. 

4. Poinformowano o nowościach w przepisach, choć od ostatniego spotkania nie było ich dużo.   

5. Przedstawiano stanowisko ROP w sprawie dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej w latach 2018 – 2022.

6. Zaproszono na  świąteczne spotkanie wigilijne (8 grudnia 2022 r.)

7.Przypomiano o :

a) Radzie Stowarzyszenia  2 grudnia 2022 r. w Krakowie 

b) Zjeździe zwyczajnym OSPSBHP 19 maja 2023 r. w Iławie,

c) 30 rocznicy naszego Stowarzyszenia (27.01.2023 r. Warszawa, i 6-18.06.2023 r. Międzyzdroje).

8. Podczas spotkania była możliwość: 

a) zakupienia kalendarzy na 2023 rok,  (można je będzie jeszcze kupić na wigilii) 

b) zakupienia  znaczków i legitymacji,

c)  zapłacenia składek.

 

Składki

Zarząd Oddziału w Szczecinie bardzo prosi członków Oddziału o uregulowanie zaległych składek za 2022 r. 

Zarząd Oddziału w Szczecinie przypomina, że zgodnie z § 18 1. Statutu OSPSBHP utrata Członkostwa Zwyczajnego w następuje w przypadku  zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez czas dłuższy niż sześć miesięcy.

Składki za 2022 r. wynoszą  120,00 zł. Za 2023 180,00  zł 

Numer konta OSPSBHP Oddział w Szczecinie 

92 1600 1462 1870 8135 0000 0001.

ul. Emilii Plater 84a/9

71-635 Szczecin

 

Do pobrania
Analiza stanu bhp.pdf 101 KB PDF