7-9 października 2022 r. Seminarium BHP

Seminarium BHP w Mrzeżynie 7-9 października 2022 r.


Zarząd OSPSBHP Oddział w Szczecinie zorganizował w dniach 7-9 października 2022 r. seminarium poświęcone sprawom BHP. Po raz kolejny spotkanie odbyło się w gościnnym nadmorskim Ośrodku Wypoczynkowym "MERKURY". Do Mrzeżyna przyjechało około 40 członków naszego oddziału. Na początku Pani Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP życzyła uczestnikom  udanego semnarium.    

Seminarium miało na celu doskonalenie warsztatu behapowca. Pierwszego dnia zaproszeni prelegenci przedstawili cztery zagadnienia.

  1. Piotr Hetman Inspektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru technicznego w Szczecinie - przyczyny wypadków przy użytkowaniu wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz rola sygnalisty, uprawnienia. 
  2. dr. Tomasz Tokarski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego  Instytutu Badawczego w Warszawie - obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia i przenoszenia ładunków.
  3. Sławomir Zarzycki Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie - przyczyn wypadków z wysokości, przykłady dobrej i złej praktyki, statystyka wypadkowa (tematyczne broszury).
  4. Patrycja Kalinowska z Zakładu Ochrony Środowiska i Higieny Pracy BIOSAN s.c. z Piły – zmiany oraz tendencje w przepisach dotyczących pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. (gadżety firmowe).  

Na zakończenie dnia, członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, w sumie 50 osób, wzięło udział  w uroczystej kolacji połączonej z integracyjnymi tańcami.

W sobotę Jakub Tomoń pracownik spółki Krause w bardzo interesujący sposób scharakteryzował rodzaje drabin oraz przedstawił szereg rozwiązań zabezpieczających pracowników podczas pracy na wysokości. Każdy mógł osobiście zobaczyć a nawet wejść na rozstawione drabiny czy rusztowanie. Uczestnicy otrzymali katalogi produktów oraz przydatne gadżety firmowe.

Następnie Emilia Szalewicz członek naszego oddziału ciekawie zaprezentowała jak w jej zakładzie pracy (Eltwin S. z o. o.) podchodzi się do zdarzeń potencjalnie wypadkowych.  Z kolei Anna Stencel członek oddziału w Szczecinie zorganizowała dla chętnych sesję z hilaroterapii – terapii śmiechem.

Ostatnim punktem Seminarium było przyjęcie czterech osób w poczet członków OSPSBHP. Nowi członkowie musieli wykazać się wiedzą nabytą podczas seminarium. Po pojawieniu się pytania na ekranie, zespół który znał odpowiedź musiał nacisnąć przycisk. Decydował refleks. Podobnie jak w finale teleturnieju 1 z 10. Oprócz legitymacji wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez spółkę Krause.

Wszyscy biorący udział w seminarium otrzymali zaświadczenia.  

W ramach integracji zebrani mieli okazję do wspólnych spacerów nad morze, karaoke oraz śpiewu w blasku ogniska przy akompaniamencie gitary.

Na zdjęciu profilowym wydarzenia uczestnicy seminarium w Mrzeżynie 2022