28 października 2022 r. spotkanie członków oddziału

Spotkanie członków oddziału 28 października 2022 r,.


W dniu 28 października 2022 r. w sali konferencyjnej Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie  przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie członków OSPSBHP Oddział w Szczecinie.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób w tym 3 on-line. W załączniu można zobaczyć prezenatcję z informacjami ze spotkania.  

 

W programie 

1. Podsumowanie seminarium w Mrzeżynie 

2. Temat spotkania: sporządzanie informacji do PIP i PSSE dotyczącej pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - Inspektor Pracy Dorota Skrzypczyńska. 

3. Nowości w przepisach – Emilia Szalewicz  

4. Przyjęcie nowych członków. W szeregi stowarzyszania przejęliśmy Kol. Katarzynę Leiblich oraz Kol. Janusza  Kuliga

5. Zaproszenia na spotkania poza Szczecinem:

a) Rada Stowarzyszenia  2 grudnia 2022 r. w Krakowie 

b) Zjazd zwyczajny OSPSBHP 19 maja 2023 r. w Iławie

c) 30 rocznica naszego Stowarzyszenia (27.01.2023 r. Warszawa, 16-18.06.2023 r. Międzyzdroje)

6. Sprawy organizacyjne.

 

W załączeniu materiały ze spotkania, z których część dotyczy czynników rakotwórczych a część czynników chemicznych w tym kart charakterystyki:

  • Prezentacja: przebieg spotkania 28 października 2022 r.
  • Prezentacja PIP: informacja o czynnikach rakotwórczych
  • Informacja WSSE dotycząca czynników rakotwórczych
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2235)
  • Informacja o substancjach rakotwórczych – szablon informacji do PIP i WSSE.
  • Rejestr prac o działaniu rakotwórczych
  • Stanowisko ROP w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)
  • Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006
  • Zmiany w formacie karty charakterystyki 2021 – aktualizacja kart charakterystyki