17 marca 2023 r. Spotkanie członków oddziału

Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej


7 marca 2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy przy ul. Pszczelnej 6 w Szczecinie. odbyło się spotkanie członków oddziału w Szczecinie.

Na spotkania próbowaliśmy przygotować charakterystykę stanowiska prac oraz zagrożenia występujące podczas pracy zdalnej.

Kolega Krzysztof Kukliński przekazał swoje opracowanie w tym temacie, które zostało zamieszczone w załączeniu.

 1. Informacja w zakresie BHP podczas wykonywania pracy zdalnej przez pracowników 
 2. Lista kontrolna przy pracy zdalnej
 3. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy zdalnej
 4. Oświadczenie pracownika.

Kolega Adam Chodyniecki przekazał swoje opracowanie oceny ryzyka zawodowego.  

Koledzy Jerzy Gołda i Waldemar Kamiński zaprezentowali broszury CIOP PIB:

 1. Zasady organizacji przy pracy zdalnej przy komputerze
 2. Instrukcja bhp zasady ergonomii przy pracy z komputerem.

Kolega Krzysztof Krasuski proponuje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi  na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - LINK

Ponadto 

 1. Nowości w przepisach, przedstawiła koleżanka Emilia Szalewicz.  
 2. Prezes przekazał informację o statusie przygotowań do obchodów 30-lecia w Międzyzdrojach i możliwości zapisów 
 3. Przywitano nowych członków Stowarzyszenia: Krzysztofa Krasuskiego i Przemysława Ballady, Wręczono legitymacje i znaczki.
 4. Przypomniano o zbliżającym się Zjeździe w Iławie 19.05.2023.
 5. Koleżanka Emilia Szalewicz w uzupełnieniu do poprzedniego spotkania przekazała nam kilka załączników związanych z badaniem trzeźwości pracowników, które są w załączeniu. 

Na spotkaniu było obecnych było 44 członków Oddziału, z czego 12 osób połączyło się za pośrednictwem platformy ZOOM.

Bardzo serdecznie wszystkim aktywnym członkom, szczególnie tym, którzy udostępnili swoje opracowania.

Przypominam, że materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego można wykorzystywać, lecz nie wolno zmieniać treści. Oczywiście materiały te nie mogą być przedmiotem sprzedaży.

Jerzy Gołda
Prezes Zarządu Oddziału
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
Oddział w Szczecinie
tel. 601 22 80 18