17 lutego 2023 r. Walne zebrania członków oddziału

Walne zebrania członków oddziałów - wybór delegatów na zjazd.


17 lutego 2023 roku w sali konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy w Szczecinie na Walnym Zebraniu odbyły się wybory na Zjazd Zwyczajny w Iławie. Spośród zebranych 54 członków oddziału wybrano czworo: Emilię Szalewicz, Emilię Szaramę, Annę Matusiak oraz Jerzego Gołdę.

Wybory odbyły się zgodnie ze statutem, którego przepisy przypomniała koleżanka Justyna Strycharska-Świątkowska. Procedurę wyborczą przybliżyła koleżanka Joanna Matuszak.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem koleżanki Natalii Dereń. Sekretarz zebrania koleżanka Joanna Matuszak sporządziła protokół. Nad całością zebrania czuwała wybrana przewodnicząca koleżanka Anna Stencel.

Poza wyborami na spotkaniu w gościnnej sali Okręgowej Inspekcji Pracy wspominaliśmy galę jubileuszu 30-lecia OSPS BHP, która odbyła się 27 stycznia 2023 r. w Warszawie. Prezentację z tej uroczystości przedstawiła koleżanka Anna Matusiak. W czasie uroczystości dwóm naszym kolegom przyznano Honorowe Odznaki za zasługi dla rozwoju OSPS BHP. Jeden z nich kolega Franciszek Jaworski odebrał odznakę osobiście, natomiast drugiemu koledze Stanisławowi Starzyńskiemu odznakę wręczył obecny Prezes Zarządu Oddziału Jerzy Gołda (film). On też powiadomił, że Zarząd Oddziału złoży wniosek na zjedzie, aby Stanisław Starzyński został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia. Na gali w Warszawie Prezes Zarządu Głównego pamiątkową statuetkę dla Oddziału w Szczecinie za działania na rzecz rozwoju OSPS BHP.

W ramach bardzo dobrej współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy pani Aleksandra Grabska (OIP) przedstawiła w ciekawy sposób zagadnienia związane z pracą zdalną w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy. Prezentacja 

Tradycyjnie koleżanka Emilia Szalewicz przedstawiła zebranym zmiany w przepisach. Prezentcje w załącznikach. 

W trakcie zebrania odpowiedzialni przedstawili sprawozdania z działalności organów Oddziału w Szczecinie:

- Zarządu Oddziału - koleżanka Joanna Matuszak,

- Sądu Koleżeńskiego - kolega Zbigniew Krasnodębski,

- Komisji Rewizyjnej - koleżanka Barbara Worotnicka,

W ramach ogłoszeń kolega Jerzy Gołda:

  1. Poinformował o rezygnacji z członkostwa kolegi Sławomira Matczaka, który był członkiem Zarządu Oddziału. Nowym członkiem tego organu został Andrzej Podgórski.
  2. Poinformował zebranych o kosztach udziału w gali jubileuszu 30-lecia i seminarium w Międzyzdrojach: 500 zł dla członka oddziału i 680,00 zł dla pozostałych uczestników.
  3. Pogratulował wybranym delegatom na Zjazd i przypomniał, że mandat jest ważny 4 lata.
  4. Podziękował wszystkim za przybycie, szczególnie wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia Walnego Zebrania.

Na zakończenie kolega Marek Kędzierski zrobił wspólne zdjęcie.