19 listopada spotkanie członków oddziału

Spotkanie członków oddziału w Szczecinie - 19 listopada 2021 r.


W dniu 19 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Okręgowej Inspekcji Pracy  w Szczecinie odbyło się spotkanie członków oddziału. W spotkaniu można było uczestniczyć również on-line. Razem było nas 30.    

Tematem wiodącym było „ BHP na budowie”

1. Pan Daniel Bajkiewicz przedstawił prezentację dotyczącą wypadków na budowie oraz przekazał informację o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

2. Koleżanka Emilia Szarama omówiła podstawy prawne i zasady tworzenia instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR).  

3. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy. 

4. Dość znamiennym wątkiem tego spotkania była ożywiona dyskusja na temat odbioru i budowy rusztowań w zakładach pracy, które nie są związane z budownictwem. 

5. Na spotkaniu podsumowano konferencję w Mrzeżynie, przyjęto w poczet stowarzyszenia dwoje nowych członków oraz zachęcono, aby składać propozycje tematów na rok 2022.