Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba związana zawodowo z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy czy też interesująca się problematyką i zagadnieniami bhp.

Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia nowych członków można wysyłać na adres e-mail: szczecin@ospsbhp.pl 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszania Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Szczecinie informuję, że aby być członkiem stowarzyszenia należy:

  1. Posiadać kwalifikacje w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. Wypełnić deklaracje członkowską,
  3. Dokonać jednorazowej opłaty wpisowej – 25,00 zł,
  4. Opłacać składki członkowskie – 10,00 zł miesięcznie.

Wpłaty wpisowego (25,00 zł) oraz składki (10,00 zł miesięcznie) można dokonać gotówką do skarbnika Oddziału lub na konto bankowe Oddziału w Szczecinie o numerze: 92 1600 1462 1870 8135 0000 0001. Zaleca się dokonywanie wpłaty składek członkowskich na konto raz na kwartał (30,00 zł).

Po wypełnieniu deklaracji (w załączeniu) proszę skan wysłać pocztą elektroniczną na adres szczecin@ospsbhp.pl oraz oryginał pocztą tradycyjną na adres ul. Emilii Plater 84a/9, 71-635 Szczecin.   

 

Po otrzymaniu deklaracji i wpłaceniu wpisowego będzie podjęta uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia Pani w poczet członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Szczecinie. Informacja w tej sprawie zostanie do Pani przesłania.

 

Ponadto informuję, że działający od 1993 roku Oddział stowarzyszenia zrzesza ponad 100 członków z różnym stażem pracy i z różnych branż. Dla rozpoczynających karierę w służbie BHP proponujemy opiekę indywidualnego mentora z wieloletnią praktyką, który chętnie podzieli się zdobytym doświadczeniem.

Informuję, że Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zachęcamy do zapoznania się z naszym statutem.

Współpracujemy między innymi z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Sanitarną.

Dla naszych członków organizujemy seminaria, konferencje i szkolenia, których celem jest podwyższanie umiejętności. Nasza działalność polega również na samokształceniu poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między sobą.

 

Zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi!

 

Jerzy Gołda

prezes Zarządu OSPSBHP Oddział w Szczecinie