Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba związana zawodowo z dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy czy też interesująca się problematyką i zagadnieniami bhp.

Wszelkie pytania i wątpliwości oraz zgłoszenia nowych członków można wysyłać na adres e-mail: szczecin@ospsbhp.pl 

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszania Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Szczecinie informuję, że aby być członkiem stowarzyszenia należy:

  1.  Posiadać kwalifikacje w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. Posiadać obywatelstwo polskie,
  3. Wypełnić deklaracje członkowską,
  4. Dokonać jednorazowej opłaty wpisowej – 25,00 zł,
  5. Opłacic składki członkowskie przynajmniej za jeden miesiąc – 10,00 zł. 

Wpłaty wpisowego (25,00 zł) oraz składki (10,00 zł miesięcznie) można dokonać gotówką do skarbnika Oddziału lub na konto bankowe Oddziału w Szczecinie o numerze: 92 1600 1462 1870 8135 0000 0001. Zaleca się dokonywanie wpłaty składek członkowskich na konto raz na kwartał - 30,00 zł lub raz w roku - 120,00 zł.

Po wypełnieniu deklaracji (w załączeniu) proszę skan wysłać pocztą elektroniczną na adres szczecin@ospsbhp.pl oraz oryginał pocztą tradycyjną na adres ul. Emilii Plater 84a/9, 71-635 Szczecin.   

 

Po otrzymaniu deklaracji i wpłaceniu wpisowego będzie podjęta uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia kandydata w poczet członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Szczecinie. Informacja w tej sprawie zostanie do przesłania do przyjetego członka stowarzyszenia. 

 

Ponadto informuję, że działający od 1993 roku Oddział stowarzyszenia zrzesza ponad 100 członków z różnym stażem pracy i z różnych branż. Dla rozpoczynających karierę w służbie BHP proponujemy opiekę indywidualnego mentora z wieloletnią praktyką, który chętnie podzieli się zdobytym doświadczeniem.

Informuję, że Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Zachęcamy do zapoznania się z naszym statutem.

Współpracujemy między innymi z Okręgowym Inspektoratem Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Sanitarną.

Dla naszych członków organizujemy seminaria, konferencje i szkolenia, których celem jest podwyższanie umiejętności. Nasza działalność polega również na samokształceniu poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między sobą.

 

Zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi!

 

Jerzy Gołda

prezes Zarządu OSPSBHP Oddział w Szczecinie