O nas

Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP został powołany do życia 23 czerwca 1993 roku. Przez ponad ćwierć wieku swojej działalności Oddziałem zarządzało czterech prezesów - pierwszym był Franciszek Jaworski, następnie Stanisław Starzyński, Adam Chodyniecki, a od 2019 roku głową Oddziału jest Jerzy Gołda.

 

Od samego początku aktywności, Oddział zrzesza behapowców z całego województwa zachodniopomorskiego w różnym wieku, zarówno tych z bogatym doświadczeniem, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy.

 

Na cyklicznych i regularnych spotkaniach członków Oddziału podejmowane są działania mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności członków poprzez przedstawianie i analizowanie ciekawych i aktualnych tematów potrzebnych w pracy służby BHP.

 

Od samego początku Oddział ma duże wsparcie ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Spotkania często odbywają się w sali konferencyjnej OIP. Wartością dodaną spotkań w OIP jest udział inspektorów PIP w oddziałowych dyskusjach. Spotkania te są również wspaniałą okazją do integracji środowiska behapowców i wymiany doświadczeń. Sprzyjają nawiązaniu pozytywnych relacji między członkami. Realizowane w ramach Oddziału liczne działania angażują wszystkich uczestników i motywują do pogłębiania tych relacji.

 

Oddział podejmuje również liczne inicjatywy we współpracy z innymi Oddziałami zamiejscowymi. Wymiana wspólnych doświadczeń i zainteresowań przekłada się na doskonalenie efektywności działań zawodowych wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

W ramach działalności Oddziału organizowane są również warsztaty praktyczne, wycieczki do zakładów pracy, seminaria i konferencje (także wyjazdowe) oraz spotkania okolicznościowe i integracyjne (np. wspólne wyprawy na kajaki czy rowery). Spotkania przyjmują różne formy,  w tym także formę on-line.