Historia oddziału

Po rejestracji 7 stycznia 1993 r. w Sądzie  Wojewódzkim w Warszawie OSPSBHP czas przyszedł  na  Oddział w Szczecinie. Stało to się  23 czerwca 1993 roku. Pierwszym  prezesem został  wybrany Franciszek Jaworski. Od samego początku w oddziale zrzeszali się behapowcy z całego województwa zachodniopomorskiego.

Na spotkaniach członków oddziału, które odbywały się regularnie w różnych miejscach (miedzy innymi w sali Zakładu Wodociagów, w salach różnych zakładów pracy) 

Na spotkaniach podejmowano działania mające na celu rozwój stowarzyszenia poprzez przedstawianie różnych tematów potrzebnych w pracy służby BHP.

 

Prezesami oddziału w Szczecinie byli:

  1. Franciszek Jaworski
  2. Stanisław Starzyński
  3. Adam Chodyniecki  

Obecnym prezes jest Jerzy Gołda