Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
70-895 Szczecin
ul. Kablowa (Tele-Fonika) 1


Email:
szczecin@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 091 461 70 03