Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają:Jerzy Gołda – prezes,  tel. 601 22 80 18,  golda@sz.home.pl 

Anna Oleszak – wiceprezes 

Stanisław Starzyński – wiceprezes 

Franciszek Jaworski – skarbnik

Joanna Matuszak – sekretarz

Emilia Szarama – członek

Sławomir Matczak – członek

Komisja Rewizyjna:

Barbara Worotnicka – przewodniczący

Natalia Dembowska – członek

Barbara Czerniawska – członek

 

Sąd Koleżeński:

Anna Stencel – przewodniczący

Zygmunt Krasnodębski – członek

Aleksander Dettlaff – członek