Od 1 do 3 października Konferencja BHP w Mrzeżynie

Konferencja w Mrzeżynie 1-3 października 2021 r.


W dniach 1-3 października 2021 r. zarząd OSPSBHP Oddział w Szczecinie zorganizował konferencję poświęconą tematyce BHP. 

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w nadmorskim Ośrodku Wypoczynkowym Merkury. Na początku konferencji w krótkim wystąpieniu on-line Pani Prezes Elżbieta Bożejewicz przywitała 37 członków naszego oddziału i życzyła nam, aby czas spędzony na spotkaniu był czasem udanym.

Następnie kolejno czworo zaproszonych gości poprowadziło wykłady. Pierwszym był Pan Grzegorz Ślusarczyk z Urzędu Dozoru Technicznego, który przybliżył nam zmiany w przepisach dotyczących uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego. W merytorycznym wystąpieniu zebrani dowiedzieli się między innymi w jaki sposób nabywa się kwalifikacje do obsługi UTB.

Drugim prelegentem był Pan Artur Kwiatkowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, który wyjaśnił prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych. W wielu zakładach pracy pracują obcokrajowcy zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi. Dla niektórych pracowników służby BHP to nowa sytuacja. Jak szkolić takie osoby? Jak sporządzać dokumentację powypadkową?  Na te i inne pytania zebrani otrzymali odpowiedzi.

Pani Inspektor Pracy Sandra Tylutki przybliżyła zagadnienia związane z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. W wielu zakładach mamy doczynienia z tymiu czynnikami. Dlatego warto wiedzieć jak najwięcej o występujących w zakładach mieszaninach i substancjach chemicznych, w tym szczególnie niebezpiecznych.

Na zakończenie tej części konferencji Pani Patrycja Kalinowska z Biosanu zapoznała z nowymi uregulowaniami, dotyczącymi pomiarów czynników szkodliwych. Odpowiedziała na wiele pytań z tym związanych. Już od wielu lat możemy liczyć na udział przedstawicieli Zakładu Ochrony Środowiska i Higieny Pracy BIOSAN z Piły w naszych spotkaniach.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją, połączoną z zabawą taneczną. Na początku żona jednego z naszych członków Grażyna Kamińska przeczytała ułożony przez siebie wiersz, dedykowany członkom naszego oddziału. Z wielkim sercem i życzliwością Grażynka wypowiada się o naszej pracy. Następnie przy dźwiękach muzyki uczestnicy zarówno ci starsi, jak i ci młodsi bawili się wspaniale. Tradycyjnie po zakończeniu zabawy odbył się krótki spacer nad morze.

Rano po śniadaniu w ciekawym pokazie Pan Jacek Kondzioła z Sanistalu przedstawił zebranym wiele ciekawostek o szlifierkach kątowych. W prezentacji pt. Szlifierka kątowa bez tajemnic, uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się np. o okresie ważności tarcz szlifierskich czy rodzajach szlifierek, a także jak należy je obsługiwać, aby nie doznać urazu. 

Następnie koleżanka Emilia Szalewicz przedstawiła regulaminy dwóch konkursów. „Zdobądź dyplom PIP” i „Służba BHP - najlepszym doradcą pracodawcy”.  W ciekawy i radosny sposób zachęciła swoje koleżanki i kolegów do wzięcia udziału w konkursach.

Po obiedzie i spacerze nad morze koleżanki Halinka Wieczorek i Wiesia Lemm zaprosiły  nowych członków stowarzyszenia na edukacyjne zabawy. Pierwsza z nich polegała na dobraniu środków ochron indywidualnych do konkretnej czynności. Druga na omówieniu zabawnych rysunków, przedstawiających różne nieprawidłowe sceny z hali produkcyjnej.

No i przeszedł czas na warsztaty, które poprowadzili kolega Waldemar Kamiński i kolega Jerzy Gołda.  Pierwszy z nich zapoznał, a niektórym przypomniał, z jakich dokumentów składa się dokumentacja powypadkowa. Kolega Jerzy Gołda omówił zagadnienia związane z dokumentowaniem szkoleń BHP. Niestety, ożywiona dyskusja na pierwsze dwa tematy nie pozwoliła na omówienie trzeciego tj. analizy BHP.

Około godziny 17.00 konferencję zakończył prezes oddziału kolega Jerzy Gołda.

Bezpośrednio po konferencji odbył kolacyjny grill i ognisko. Między grillem a ogniskiem zorganiozwane było karaoke oraz konkursy z nagrodami. Sprzyjająca pogoda pozwoliła na gawędzenie przy ognisku do późnego wieczora.

Rano po śniadaniu część uczestników rozjechała się do domów, a część udała się jeszcze na plażę.

Wielu biorących udział w konferencji wyrażało swoje zadowolenie i deklaracje ponownego wzięcia udziału w takim wydarzeniu.

Oto niektóre wypowiedzi przesłane na adres stowarzyszenia:

" ... chciałbym podziękować za świetnie zorganizowaną konferencję, dużo merytoryki i wymiany doświadczenia. Super!!!..."

"... Dziękuję  zaangażowanym Członkom Zarządu za to spotkanie.  Każdy kto chciał mógł skorzystać i merytorycznie, i towarzysko...czekam z niecierpliwością na kolejne takie spotkanie..." 

" ... Wielkie podziękowania za przygotowanie konferencji, było super :) . Bardzo dziękuję, że mogłam w niej uczestniczyć...."

 

Wykaz tematów konferencji:

  1. Kwalifikacje UTB - Grzegorz Ślusarczyk, UDT
  2. Pracownicy tymczasowi - Artur Kwiatkowski, PIP
  3. Zabójstwo gumową kaczką - Sandra Tylutka, PIP
  4. Szlifierka bez tajemnic - Jacek Kondzioła, Sanistal
  5. Służba BHP Najlepszy doradca pracodawcy - Emilia Szalewicz, OSPSBHP
  6. Zdobądź dyplom PIP - Emilia Szalewicz, OSPSBHP
  7. Dokumentacja wypadkowa - Waldemar Kamiński, OSPSBHP
  8. Dokumentacja szkoleń  BHP Jerzy Gołda, OSPSBHP
  9. Analiza stanu bhp - Adam Chodyniecki, OSPSBHP

Prezentacje z powyższych tematów dostępne są u sekretarza pod adresem: szczecin@ospsbhp.pl