19 września 2022 r. Dzień służby BHP

Życzenia od Pani Prezes i Zarządu Oddział w Szczecinie


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

,

 

z okazji Dnia Służby BHP, obchodzonego co roku w dniu 19 września, Zarząd Oddziału OSPSBHP w Szczecinie składa najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, samych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń, a w życiu osobistym wielu powodów do radości oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W załączeniu życzenia od naszej Pani Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbiety Bożejewicz, za które serdecznie dziękujemy.  

 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez nasz Oddział. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem osobiście na naszej Konferencji w Mrzeżynie w dniach 7-9 października 2021 r. Do zobaczenia!

 

Krótko o historii Dnia Służby BHP

Obchody Dnia Służby BHP związane są z wejściem w życie Uchwały Nr 592 Prezydium Rządu z 1 sierpnia 1953 r. w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie BHP.  Uchwała, podpisana przez Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta, weszła w życie w dniu ogłoszenia, czyli w dniu 19 września 1953 r. (Monitor Polski Nr 83 poz. 979).  W tym samym Monitorze Polskim poz. 980 opublikowano Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania służby BHP w zakładach pracy .

Oba te historyczne dokumenty przekazujemy w załączeniu.

Na zjeździe OSPSBHP podjęto decyzję o ustanowieniu 19 września Dniem Służby BHP.

W numerze ATESTU można przeczytać zarówno o początkach służby BHP jak też o narodzinach naszego stowarzyszenia. Zachęcam przy okazji naszego święta do lektury.  

 

 

W imieniu Zarządu Oddziału

 

Jerzy Gołda

Prezes Zarządu Oddziału

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Oddział w Szczecinie

tel. 601 22 80- 18