Nowa karta statystyczna wypadku

18 stycznia 2023 r. Warsztaty ze sporządzania karty statystycznej wypadku Z-KW


Szanowni Państwo 

Zarząd OSPSBHP Oddział w Szczecinie serdecznie dziękuje Pani Dorocie Żeromskiej-Mielenczuk oraz Paniom Agnieszce Felczykowskiej, Milenie Pragacz i Halinie Sadowskiej - pracownikom US w Gdańsku za poprowadzenie warsztatów ze sporządzania Statystycznej Karty Wypadku. Na "sali" było 450 uczestników.

W programie omówiono nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku, które weszło w życie 1 stycznia 2023 r. 

Prowadzące odpowiadały na pytanie uczestników warsztatów.

 

Jerzy Gołda

Prezes Zarządu Oddziału

Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

w Szczecinie

telefon: + 48 601 22 80 18