7 czerwca 2024 r. Spotkanie członków oddziału

Warsztaty on-line z Strefy Członkowskiej SORGA


W dniu 07 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 odbyło się spotkanie członków odziału w Szczecinie w formule on-line na platformie ZOOM. W warsztatach uczestniczyło 21 członków. Mamy nadzieję, że Strefa Członkowska przyczyni się do zwiększenia efektywności i skuteczności działania Oddziału oraz stanie się cennym narzędziem do pozyskania wiedzy. W przyszłości planowane są kolejne edycje warsztatów. Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów dotyczących obsługi strefy zgłoś się do k. Marcina Kondel.

W programie spotkania:

  1. Informacje na temat Seminarium pn. "Bezpieczeństwo podczas spływu motorowego" 8 czerwca 2024 r.
  2. Informacje na temat Seminarium dla Służb BHP w Łukęcinie 14-16 czerwca 2024 r.
  3. Warsztaty szkoleniowe z obsługi Strefy Członkowskiej Sorga

Zarząd Oddziału