08 czerwca 2024 r. Spotkanie członków oddziału

Seminarium pn. "Bezpieczeństwo podczas spływu motorowego"


W dniu 8 czerwca 2023 r.  26 osób, w tym 15 członków OSPS BHP Oddziału w Szczecinie uczestniczyło w kolejnym seminarium połączonym z integracją. Tematem wydarzenia było zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa w ruchu wodnym.

W tym roku naszą wodną przygodę rozpoczęliśmy o godzinie 9:00. Po wybraniu kapitanów i załóg, zrobieniu wspólnego zdjęcia, zostaliśmy poinstruowani przez obsługę wypożyczalni jak obsługiwać motorówki i jak bezpiecznie zachowywać się  na ich pokładzie. Następnie wyruszyliśmy w nasz całodniowy rejs wodami Odry i jeziora Dąbskiego. Celem wyprawy była betonowa barka, przeznaczona do transportu benzyny syntetycznej, która 20 marca 1945 roku została zbombardowana przez radzieckie lotnictwo. Po zakończeniu wojny została odholowana do Inoujścia i zatopiona, gdzie do dzisiaj stanowi jedyną tego typu atrakcję turystyczną w Polsce.

Po dotarciu do „betonowca” zrobiliśmy wspólne zdjęcie, po czym  popłynęliśmy na wyspę Mieleńską, gdzie usmażyliśmy na ognisku i grillach nasze kiełbaski. 

Po kilku godzinach dotarliśmy do macierzystego portu w Siadle Dolnym.

W trakcie całego rejsu mogliśmy podziwiać piękno ziemi szczecińskiej widzianej od strony Odry, w tym szczecińską Wenecję, Wały Chrobrego oraz florę i faunę licznych wysp. Szczęśliwcy mogli zauważyć latające dostojne bieliki (zdjęcie jednego z nich poniżej).

Naszą motorówkową przygodę zawdzięczamy zaprzyjaźnionej wypożyczalni „WODNIK”

Zapraszamy za rok 14 czerwca 2025 r. 

Więcej zdjęć