24 września Spotkanie członków oddziału w Szczecinie

Spotkanie członków oddziału 24 września 2021 r.


24 września 2021 r. o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie członków OSPSBHP  Oddział w Szczecinie. 
Spotkanie tradycyjnie miało miejsce  w sali konferencyjnej  PIP przy ul. Pszczelnej 7 w Szczecinie. Tym razem w spotkaniu można było uczestniczyc również on-line.

 

W programie:

1. Prezentacja dotycząca świadczeń z tytułu wypadków i chorób zawodowych przedstawiona przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Panią Katarzynę Nowopolską.

2. Informacje dotyczące funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

1) Nowe logo OSPSBHP - kol. Jerzy Gołda

2) Konkurs organizowany przez ZG OSPSBHP "Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy" - kol. Emilia Szalewicz, 

3) Finanse oddziału, w tym składki i opłaty za udział w konferencji w Mrzeżynie – kol. Franciszek Jaworski,

4) Członkostwo w stowarzyszeniu, między innymi przyjęcie nowych członków  – kol. Joanna Matuszak,

5) Konferencja w Mrzeżynie – kol. Jerzy Gołda,

6) Ankiety jako metoda pozyskiwania informacji  - kol. Jerzy Gołda, 

7) Realizacja planu pracy 2021 - kol. Jerzy Gołda.  

3. Inne sprawy

1) Konkurs dla pracodawców organizowany przez OIP "Zdobądź Dyplom PIP" -  kol. Emilia Szalewicz

2) Dyskusja, pytania